Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти

 • rohalska-yablonska-inna-petrivnaРогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, керівник лабораторії “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті”,  завідувач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти.

Коло наукових інтересів:

 • соціалізація дітей дошкільного віку; дитинство як соціально-педагогічний феномен;
 • педагогічні засадифункціонування НВК “ДНЗ-школа”.

Захистила докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві.” Член спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 5 монографій. Підготувала 6 кандидатів наук, здійснює наукове керівництво докторантами, аспірантами, здобувачами.

Склад кафедри:

 • Оржеховська Валентина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор
 • Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Білан Валентина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна за організацію практик студентів на кафедрі. Працює над проблемою: «Організація педагогічного процесу в різновіковій групі».
 • Мельникова Ольга Миколіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, секретар кафедри. Працює над проблемою: “Сучасні тенденції реалізації оздоровчої функції фізичного виховання дітей дошкільного віку”.
 • Корінна Ганна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач
 • Калиновська Ірина Сергіївна –  викладач
 • Демченко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету
 • Семчук Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Чирва Галина Миколаївна – старший викладач
 • Трофаїла Наталія Дмитрівна – викладач. Працює над проблемою: “Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку”.
 • Семчук Богдан Іванович – викладач
 • Дудник Наталія Аркадіївна – викладач
 • Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти заснована у 2003 році. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем виховання і навчання дитини, втілення здобутих сучасних знань в інноваційні технології розвитку особистості дошкільника. У 2016 році пройшовши реформацію отримала назву: “Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти”.

dsc_3672

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін:

 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дітей
 • Педагогічні технології розвитку мовлення, формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям
 • Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
 • Художня праця та основи дизайну
 • Трудове навчання з методиками
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Методика проведення занять з народознавства
 • Методика ознайомлення дітей з природою
 • Методика навчання дітей в різновікових групах
 • Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом
 • Методика викладання педагогічних дисциплін
 • Теорія та методика діяльності сімейного педагога
 • Домоведення
 • Виховання дітей з особливими потребами
 • Психологія девіантної поведінки
 • Актуальні проблеми сучасного дитинства
 • Методика навчання дітей іноземної мови
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Оздоровчі технології дітей дошкільного віку
 • Образотворче мистецтво з методикою
 • Малюнок, живопис
 • Організація приватної дошкільної освіти
 • Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників
 • Основи теорії гендерного виховання

Наукова робота кафедри

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами. На кафедрі плідно працює наукова школа професора І.П. Рогальської-Яблонської “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві”, заснована у 2004 році.

На кафедрі діє наукова лабораторія “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті” (керівник – док. пед. наук, проф.  І.П. Рогальська-Яблонська ) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей “Перші спроби пошуку в науковому просторі”, студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри є членами регіонального Центру інноваційних технологій в дошкільній освіті.

В межах реалізації програми “Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчання закладу та сім’ї” здійснюється співпраця з провідними вузами України та зарубіжжя. Метою такої діяльності є обмін досвідом наукових досліджень та організації науково-практичної діяльності з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини.

На кафедрі плідно діють наукові гуртки, у роботі яких задіяні студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Виховна робота на кафедрі спрямована на формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості, а також випереджальної підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих кадрів.

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 322
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-tmdo@mail.ru