Підсумкова конференція з практики в групах раннього віку

       Педагогічна практика у базових дошкільних навчальних закладах є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

dsc06252

       Студенти ІІ курсу (21, 22, 23, 25 групи) протягом ІІІ тижнів проходили практику у групах раннього віку. Метою практики у групах раннього віку є поглиблення знань студентів з фахових дисциплін, оволодіння студентами сучасними методами та формами організації педагогічного процесу в групах раннього віку, формування у них професійних умінь і навичок роботи з дітьми раннього віку, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності у виробничих умовах ДНЗ.

dsc06258

       На підсумковій конференції  щодо практики у групах раннього віку, учасники конференції звітували про свою роботу під час практики, давали узагальнений аналіз її результатів, обмінювалися досвідом у формі презентації перебігу практики, обговорювали причини труднощів та висловлювали пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Версія для друку