Кафедра дошкільної освіти

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

кафедри дошкільної освіти

на 2019-2020 навчальний рік

 

п/п

Форма роботи

(гурток, проблемна група)

Навчальна дисципліна/напрям/

спеціальність

Керівник Кількість студентів в гуртку
1. Гурток: Організація взаємодії ЗДО  з родиною

Теорія та методика співпраці з родиною

/012 Дошкільна освіта

проф.

Кушнір В.М.

8
2. Гурток: Розвиток педагогічної творчості майбутніх вихователів ЗДО. Педагогічна творчість /012 Дошкільна освіта

проф. Гаврилюк 

С.М.

11
3. Гурток: Комп’ютерні технології в роботі з дітьми..

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

/012 Дошкільна освіта

проф. 

Семчук С.І.

10
4. Гурток: Діагностика та проектування особистісного розвитку дошкільника в умовах ЗДО

Психологія дитяча

/012 Дошкільна освіта

доц. Попиченко

С.С.

10
5 Гурток: Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до гуманізації навчально-виховного процесу

Психолого-педагогічна діагностика

/012 Дошкільна освіта

доц. Скрипник Н.І. 9
6. Гурток: Формування готовності студентів до модернізації освітньо-виховного процесу.

Теорія і методика фізичного виховання

/012 Дошкільна освіта

доц.

Поліщук О.В.

10
7 Гурток: Організація роботи з розвитку мовлення в ЗДО. Навчання рідної мови в полікультурному середовищі /012 Дошкільна освіта

доц.

Залізняк А.М.

8
8. Гурток: Художня праця та основи дизайну Художня праця та основи дизайну/012 Дошкільна освіта викл.Колонтаєвська С.В. 10

 

Зав.кафедри проф.Кушнір В.М.