Конференція 22.03.2017

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика»,

яка відбудеться 22 березня 2017 року в м. Умань.

 

Тематичні напрями:

Загально-теоретичні основи інклюзивної освіти

Методичні аспекти інклюзивної педагогіки

Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

Передовий психолого-педагогічний досвід реалізації інклюзивної практики

 

Програма проведення конференції:

10.30-11.00 – реєстрація учасників конференції;

11.00-12.30 – пленарне засідання;

12.30-13.00 – кава-брейк;

13.30-14.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у конференції:

✓ виступ на пленарному засіданні;

✓ виступ на секційному засіданні;

 заочна участь.

 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 12.03.2017р. надіслати на адресу оргкомітету anytaleo2507@gmail.com:

заявку на участь у конференції (зразок додається);

текст статті (тез).

квитанцію про оплату тез.

 

Обсяг тез від 3 -4 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у регіональній науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 30 грн. Кошти за оплату тез надсилати на розрахунковий рахунок 5168 7573 0613 8084 в ПАТ ПриватБанк, отримувач: Чередник Анна Анатоліївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника. Друк для докторів наук та професорів безкоштовний.

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова 28, к. 323, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Чередник А. А.

E-mail: anytaleo2507@gmail.com

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий)

0930081192, 0988896204 (моб.).

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика»

Назва доповіді
 Прізвище, ім’я, по-батькові(повністю)

 Повна адреса учасника

конференції

 Повна назва ВНЗ /установи/

організації учасника конференції

 Посада
 Науковий ступінь
 Вчене звання

 Контактні телефони

(роб., дом., мобільний –

обов’язково)

 E-mail
 Факс

 Участь у конференції:

–       виступ на пленарному

засіданні;

–       виступ на секційному

засіданні;

–       заочна участь

(потрібне вказати)

Зразок оформлення статей

Бевзюк М.С.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ