План роботи наук.-метод. ради ФДКО 2016 р.

ПЛАН РОБОТИ

засідань науково-методичної ради

факультету дошкільної та спеціальної освіти

на 2017-2018 н. р.

 

 

Тематика

Вересень

1. Про реорганізацію та основні напрями роботи та завдання науково-методичної ради факультету дошкільної та спеціальної  освіти у 2016-2017 н.р.

Відпов.: Голова науково-

методичної ради факультету

2. Про внесення змін у робочі навчальні плани підготовки фахівців напрямів підготовки (спеціальностей) «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта (логопедія)» на 2016-2017 н.р..

Відпов.: Завідувачі кафедр

3. Про затвердження робочих програм з навчальних дисциплін кафедр факультету.

Відпов.: Завідувачі кафедр

4. Різне.

Листопад

 1. Про кадрове забезпечення напрямів підготовки та спеціальностей «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта (логопедія)» в контексті дотримання ліцензійних вимог.

Відпов.: Завідувач кафедри

 2. Про роль студентського самоврядування у формуванні активної позиції студентів факультету дошкільної та спеціальної освіти в освітній та громадській діяльності.

Відпов.: Заступник декана

з виховної роботи

3. Про науково-педагогічні засади формування ключових компетенцій майбутніх фахівців дошкільного профілю.

                                                              Відпов.: Завідувачі кафедр

4. Різне

Лютий

1. Про особливості організації та проходження практичної підготовки студентами факультету.

Відпов.: Завідувачі кафедр

2. Про якість підготовки фахівців дошкільної та спеціальної освіти у контексті реалізації Концепції розвитку факультету.

Відпов.: Голова науково-

методичної ради факультету

3. Про стан підготовки до проходження акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 01016 Спеціальна освіта (логопедія).

Відпов.: Завідувач кафедри

4. Різне

 

Квітень

1. Про сучасні тенденції професійної підготовки студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)».

Відпов.: Завідувач кафедри

2. Про підведення підсумків наукової діяльності та рейтингу наукової роботи професорсько-викладацького складу конференцій та семінарів кафедрами факультету

Відпов.: Заступник декана

з наукової роботи

3. Про удосконалення професійно-орієнтованої підготовки студентів викладачами кафедр факультету  .

Відпов.: Завідувач кафедри

4. Про результати ректорських контрольних робіт на факультеті.

Відпов.: Заступник декана

з навчально-методичної роботи

5. Різне

Червень

 

1. Про удосконалення робочих навчальних планів усіх спеціальностей та напрямів підготовки.

Відпов.: Заступник декана з

               Навчально-методичної роботи

2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії та завдання на 2017-2018 н.р.

Відпов.: Заступник декана з

               навчально-методичної роботиїроботи

3. Різне

 

Голова науково-методичної ради                                                               доц. Карнаух Л.П.