План виховної роботи на 2016-2017 н.р.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

на 2016-2017 н. р.

 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи

№ п.п. Зміст роботи Термін виконання Організатори, відповідальні за проведення
1 2 3 4
1.

Формування планів роботи:

— заступників деканів з вих. роботи

— кураторів;

— студрад факультетів

— студради університету

до 1 вересня

 

 

до 02.10.2016

Заступник декана з вих. роботи, куратори, студдекан, студрада
2.

Проведення нарад:

— студради університету

— студради факультетів

 

1р.в м-ць

щотижня

щомісяця

голова студради

студдекани

3. Організація методичних семінарів заступників деканів з виховної роботи та кураторів академгруп, розробка методичних рекомендацій двічі на семестр к-ра педагогіки та освітнього менеджменту, лабор.пед.компетентності, ЦКД
4. Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету протягом року студрада, деканати
5. Співпраця зі студрадою та координація роботи  органів студентського самоврядування на факультетах/інституті систематично/ протягом року

деканати

студрада, студдекани, заст. деканів з вих. роботи

6. Організація виховної роботи з іноземними студентами. Співпраця з міжнародним відділом по роботі з іноземними студентами. Обмін досвідом – проведення спільних заходів протягом року заст. деканів з вих. роботи, відділ по роботі з іноземними студентами
7. Підсумки рейтингу організаційно-виховної роботи, звіти з виховної роботи до 30.06. згідно наказу по УДПУ зав. кафедрами
       

 

Організаційні заходи

1. Організація урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету «Першокурсник-2016»

31 серпня/

1 вересня

2016

деканат, заст. декана з вих. роботи
2. «Школа першокурсника» ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, творчих лабораторій, планетарію вересень- жовтень 2016 заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
3.

Формування органів студентського самоврядування на факультетах.

— призначення старост академічних груп (І курс);

— обрання старост блоків у гуртожитку

— обрання (поновлення) студентської ради факультетів;

— вибори студентської ради університету

до 01.10.2016

 

до 04.09.2016

 

до 09.09.2016

до 14.09.2016

 

до 31.10.2016

деканат, студдекан

декан

 

заступник декана

заступник декана

 

студрада

4. Затвердження складу кураторів, призначити кураторів академгруп перших курсів до 10.09.2016 декан факультету
5. Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду

 

вересень

директор бібліотеки

Григоренко Т.В.

6.

Організація поселення студентів у гуртожиток, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку,

правилами з техніки безпеки

серпень

 

 

 

 

вересень

деканат, профком

директор студмістечка

 

Інженер з ТБ

7. Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових  відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін. протягом року психолог., заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
8 Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з викладачами тощо протягом року психолог., заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
9. Забезпечення систематичної перевірки умов проживання студентів у гуртожитку протягом року зав. кафедрами, заст. декана з вих. роботи

10.

 

 

Організація роботи по відзначенню:

— Дня знань

— Міжнародного Дня миру

— Дня міста

— Дня працівника освіти

— Дня студента

— Дня збройних сил України

— Новорічних та Різдвяних свят

— Міжнародного Дня рідної мови

— Міжнародного жіночого дня

— Шевченківських днів

— Дня Чорнобильської трагедії

— Дня пам’яті та примирення

— Дня захисту дітей

 

 

 

1 вересня

21 вересня

1 жовтня

5 жовтня

17 листопада

6 грудня

груд./січень

21 лютого

8 березня

9 березня

26 квітня

9 травня

1 червня

заст. декана з вих. роботи,

деканат, режисер,

студрада

профком, керівники творчих колективів, студій дозвілля

 

 

 

 

11.

Фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників

«Дебют першокурсника»

3 листопада

2016

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
12. Збори кураторів усіх академічних груп щодо покращення культурно-виховної роботи у 2016-2017н.р. 26 жовтня 2016 Декан, заст. декана з вих. роботи
13. Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників 01.09.2016 декан факультету
14. Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсників вересень- жовтень практичний психолог Андрієтті Н.Л.
15.

Організація зборів батьків і студентів

І-х курсів

 

 

25.11.2016

 

 

декан, заст. декана з вих. роботи,

куратори академгруп

16. Організація індивідуальних зустрічей  з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання протягом року

куратори академгруп, психолог

 

17. Організація урочистостей, присвячених випуску магістрів січень 2017 заст. декана з вих. роботи, студрада
18. Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчості

квітень-травень

2017

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп

19.

 

Проведення Днів відкритих дверей на факультеті протягом року заст. декана з професійно-кар’єрної орієнтації
20. Проведення Тижня факультету

6-10.

02.2017

заст. декана з вих. роботи,

студдекан

21. Організація випускного вечора на факультеті

червень, липень

2017

заст. декана з вих. роботи, декан

Основні напрями виховної роботи зі студентами:

 

Національно-патріотичне виховання

1. «Школа першокурсника» ознайомлення студентів-першокурсників з історією та  традиціями університету вересень заст. декана з вих. роботи,
2. Забезпечення участі у міських заходах до 400-річчя першої згадки про Умань 25.09- 02.10.2016 деканат
3. Організація відзначення Дня українського козацтва

14 жовтня

2016

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп

4.

 

Організація для студентів бесід з національного виховання на теми:

— «Молодіжний патріотизм як пробудження і витворення історичної свідомості»;

—  «Уманщина історична»;

— «Вплив особистості вчителя на формування світогляду учня»;

— «Україна нескорена»;

— лекція «Історія Уманщини»

протягом року, згідно  інд. Планів роботи

 

 

 

 

 

вересень

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп,

 

 

 

 

 

доц.. Скус О.В.

5.

Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

 

21.11.2016 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп, студрада
6.

Проведення святкування Дня української мови,

Міжнародного дня рідної мови,

09.11.2016

 

21.02.2017

заст. декана з вих. роботи,
7 Проводити диспути на теми культури мовлення та культури дискутування серед студентської молоді протягом року – за інд.планами куратори академгруп, студрада
8. Забезпечення участі у міському святі, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка

 9 березня

2017

 

студрада, заст. декана з вих. роботи
9. Проведення урочистостей з нагоди Шевченківських днів

9-10.

03. 2017

 

заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
10. Організація та проведення свята «Андріївські вечорниці» 13.12.2016 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
11. Заходи  на факультетах до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2017 заст. декана з вих. роботи,
12.

Організація екскурсій до Полтави в музей-колонію их. А.С.Макаренка

 

квітень 2017

 

куратори академгруп, профком
13. Проведення тематичних бесід про звичаї і традиції святкування Пасхи (16квітня 2017) у своєму краї

13 квітня 2017

 

куратори академгруп
14. Флешмоб присвячений Дню вишиванки 16 травня 2016 куратори академгруп
15. Проведення виховних заходів благодійного спрямування та підтримка доброчинних акцій протягом року заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
16.

Забезпечення участі у міських заходах до

— 25-ї річниці Дня Незалежності

—         Дня міста та 400-річчя першої писемної згадки про Умань

—         Дня соборності України

—         Дня пам’яті та примирення

—         Дня молоді

—         Дня Конституції

 

24.08.2016

 

25.09-02.10.2016

 

22.01.2017

09.05.2017

 

26.06.2017

28.06.2017

заст. декана з вих. роботи, студрада

 

Інтелектуально-духовне виховання

1. Підготовка студентів до участі на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, Міжнародних наукових конференціях протягом року

завідуючі кафедрами, викладачі, СНТ

/студ.наук. товариство/

2. Проведення «майстер-класів» кращих дошкільних педагогів міста, які працюють за новітніми технологіями дошкільної освіти у регіональному центрі інноваційних технологій дошкільної освіти

листопад

2016

кафедра теорії та методик дошкільної освіти
3. Проведення вікторини, конкурсів стіннівки та карикатур до Дня сміху 31 березня 2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп

4.

 

Заходи до річниці аварії на Чорнобильській АЕС

26.04. 2017

 

заст. декана з вих. роботи, студдекан
5. Проведення бесід на тему: «Використання інтерактивних методів навчання як показник професіоналізму педагога»

протягом року, за інд.планами

 

куратори академгруп
6. Святковий концерт з нагоди Дня матері 15 травня 2017 заст. декана з вих. роботи
7. Проведення академічних годин за визначеною тематикою (години кіраторів) Упродовж року, кожного тижня куратори академгруп

8.

 

Згідно календаря знаменних дат відзначати ювілеї видатних вітчизняних діячів науки, культури та освіти протягом року заст. декана з вих. роботи, деканат
9. День зустрічі випускників на факультетах

за інд. планами

протягом року

заст. декана з вих. роботи, деканат
Громадянсько-правове виховання
1. Проводення тематичних бесід з метою формування світоглядних позицій і громадської свідомості студентів протягом року куратори академгруп
2. Проведення бесіди на тему: «Етика міжетнічних та міжнаціональних відносин в поліетнічному регіоні»

жовтень

2016

куратори академгруп
3. Виготовлення новорічних подарунків для Дитячого будинку, для Уманського обласного міжрегіонального притулку для неповнолітніх протягом року студрада, куратори академгруп
4.

В академічних групах вести роз’яснювальну роботу про соціальні корені злочинності, спрямовувати діяльність студентів на дотримання дисципліни, норм моралі, прав і свобод людини, залучати студентів до роботи в студентському антикорупційному агенстві,

систематично перевіряти скриньки довіри на факультетах

протягом року

 

 

 

 

 

 

системати-чно

заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп, голова анти-корупційного агенства Оленіна Н.,

 

студдекан

5.

Проведення на факультетах флешмобу

«НІ» — расовій дискримінації!» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

21 березня 2017 студрада, студдекан, заст. дек. з вих.роботи
Моральне виховання
1. Організація для першокурсників екскурсій до музею університету, до наукової лабораторії «Етнологія Черкаського краю, до науково-дослідної лабораторії «Сухомлинський В.О. і школа 21 століття», планетарію, картинної галереї, дендропарку «Софіївка», для старшокурсників – до міста Києва (Ботанічний сад), Львова, Канева, Київського художнього музею західноєвропейського мистецтва, в Почаївську лавру Тернопільської обл. та інші.

протягом року

 

куратори груп
2 Відзначення Дня благодійництва. Проведення благодійної ярмарки-продажу. 14 грудня 2016 студрада, деканат,студдекан
3. Організація на зустрічей студентів з воїнами АТО, волонтерами міських організацій протягом року заст.декана з вих. роботи, куратори академгруп студрада
4. Екскурсії студентів за маршрутом «Стара Умань», «Золота підкова Черкащини», «Гетьманська столиця – Чигирин», до Переяслава – Хмельницького, до Кам’янця-Подільського, в музеї та театри Києва, в Карпати та інші мальовничі куточки України протягом року, згідно інд. планів роботи заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
5. Проведення заходу до Дня матері 15.05.2017 заст. декана з вих. роботи, студрада
6. Відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22.06.2017 деканат, заст. декана з вих. роботи
Екологічне виховання
1. В рамках відзначення Дня Землі забезпечення випуску стінгазет, фотовиставок «Великі проблеми маленької планети» 22.04.2017 заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
2. Забезпечення участі у місячниках по благоустрою, озелененню міста, території навчального закладу та збереженню природного фонду протягом року заст. декана з вих. роботи, куратори академгруп
3. «Екологічні десанти» з упорядкування території університету протягом року куратори академгруп
Естетичне виховання
1. Кулінарний етно-фестиваль

13 жовтня

2016

куратори академгруп

2.

 

Організація участі студентів в конкурсі художньої самодіяльності «Студентська весна» квітень 2017 заступник декана з вих. роботи, куратори академгруп
3. Проведення традиційного творчого фестивалю «Студентська весна»

березень-квітень

2017

заст. деканів з вих. роботи, куратори академічних груп, режисер ЦКД
4.

Проведення циклу бесід з проблемних питань естетичної та духовної культури:

— «Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість);

— «Формування етико-естетичних ідеалів молодіжного соціуму»

протягом року за інд. планами заст. декана з вих. роботи, куратори академічних груп
5. Конкурс на кращу студентську кімнату в гуртожитку серед студентів ФДКО 30.11.2016р. заст. декана,  студрада
Трудове виховання
1. Забезпечення роботи студентських трудових загонів — участь у акціях з благоустрою приміщень навчального закладу та прилеглих територій

протягом року

 

деканати, куратори академгруп, студдекани, коменданти корпусів
2. Розробка графіку прибирань студентами кімнат в гуртожитках до 04.09.2016 директор студмістечка, старости гуртожитків
3. Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами до 04.09.2016 заст. деканів з вих. роботи
4. Проведення трудових десантів з упорядкування прилеглих територій протягом року деканати
Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
1. Проведення бесід на : «Вплив мобільного зв’язку на стан психічного та фізичного здоров’я людини», «Шкідливий вплив віртуальної реальності на свідомість людини», «Я обираю здоровий спосіб життя без паління», «Профілактика захворювань на туберкульоз, ВІЛ/СНІД», «Безпечний спосіб статевого життя серед студентської молоді», «Шкідливість абортів та їх наслідки для здоров’я жінки», «Медико-педагогічні аспекти протиалкогольної пропаганди», «Наркотики i закон» та інші

протягом року за інд. планами

 

куратори академгруп
2. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом  провести бесіди, роз’яснювальну роботу з відповідної теми, організувати тематичні кіноперегляди 01.12. 2016 куратори академгруп
3.

В студентських гуртожитках проведення виховних бесід:

а) «Якщо в тебе проблема — куди звернутися?»

б) «Здоров’я перш за все. Шкiдливi та кориснi звички»

2017 р.

лютий\ квітень

куратори академгруп

 

Рекламно-інформаційна діяльність
1. Удосконалення, оновлення та інформаційне наповнення сайту УДПУ, субсайтів факультетів, Студпорталу протягом року студрада, відповідальні за роботу сайтів на факультеті
Забезпечення інформаційного супроводу загальноуніверситетських заходів протягом року студрада
Надання інформаційних матеріалів про університетське життя у засоби масової інформації міста та області, розміщення на сайті МОНУ протягом року студрада, деканати

Рекламна кампанія на факультетах – презентація в засобах масової інформації

 

протягом року деканат

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи                                                 Бабай І.В.