Розклад державних екзаменів

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

проф. Гедзик А.М._________________

«___» __________________ 2016 р.

 

ГРАФІК

СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

у 2016-2017 н. р.

факультет дошкільної та спеціальної освіти

 

Заочна  форма навчання

Освітній ступінь «магістр»

 

8

 

Державний екзамен

(назва)

№ академ. групи кількість студентів дата час аудиторія Захист кваліфікаційних робіт
кількість студентів дата час

ауди-

торія

Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта
1.

Спеціалізація

«Практична психологія»

Випускний екзамен «Практична психологія»

Кузь В.Г.,

Демченко І.І.

Рогальська Н.В.,.

Попиченко С.С.

251 7 11.01.2017 р. 9.00 201        
 

Спеціалізація

«Корекційна освіта» (логопедія)

Випускний екзамен «Логопедія»

Кузь В.Г.,

Демченко І.І.,

Бабій І.В..,

Чепка О.В.

251 8 11.01.2017 р. 11..00 201        
  Захист випускної кваліфікаційної роботи на здобуття ОС «магістр»

Кузь В.Г.,

Демченко І.І.,

Кушнір В.М.,

Рогальська Н.В.

 

251         5 17.01.2017 р. 9.00 201
5 17.01.2017 р. 11.00 201
5 17.01.2017 р. 13.00 201

 

Декан факультету дошкільної та спеціальної  освіти________________________________________________________________________ Демченко І.І.

Погоджено

Голова ЕК спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта  _________________________ ______________________________________ Кузь В.Г.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

проф. Гедзик А.М._________________

«___» __________________ 2016 р.

 

ГРАФІК

СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

«Українська мова (для іноземних громадян)»

факультет дошкільної та спеціальної освіти

 

Денна форма навчання

Освітній ступінь «бакалавр»

 

8

 

Державний екзамен

(назва)

№ академ. групи кількість студентів дата час ауди-торія
Спеціальність: 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
1.

 

Державний екзамен «Українська мова

(для іноземних громадян)»

Супрун М. О.

Демченко І. І.

Січкар С. А.

Савчук Н. М.

44 1 25.01.2017 р. 9.00 320
 

 

Декан факультету дошкільної та спеціальної  освіти________________________________________________________________________ Демченко І. І.

Погоджено

Голова ЕК напряму спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)_________________________ ____________________________Супрун М. О.