Семінар 14.12.2017

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра дошкільної освіти

 

Шановні молоді науковці, педагогічні працівники, студенти!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-методичному семінарі

«Психолого-педагогічний супровід розвитку позитивного образу Я-дитина»,

який відбудеться 14 грудня 2017 р. в м. Умань.

 

Тематичні напрями:

– Психологічне забезпечення гармонійного розвитку дитини в дошкільному віці

– Розвиток і корекція позитивного „Я”-образу дошкільника

– Співпраця з родинами по формуванню у дитини позитивного світосприйняття.

          Для участі у роботі семінару необхідно до 20.11.2017р.  надіслати на адресу оргкомітету  dutunaped@mail.ru:

  • заявку на участь у семінарі (зразок додається);
  • текст тез.

          Обсяг тез до 3 повних сторінок тексту формату А4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (.doc або .rtf). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 2.0 см, праворуч – 2.0 см.

Подавати відредагований текст з відомостями про автора (без нумерації сторінок). Довідка про автора (повністю прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, електронна адреса (обов’язково контактні телефони) – подається на окремому аркуші після тексту. Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.


Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Тому вартість 1 сторінки становить 30 грн.

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова 28, каб. 318, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Скрипник Н. І.

E-mail: nellyskryp@gmail.com

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий)

0962305913 (моб.).

Оргкомітет

 

Заявка

 на участь у регіональному науково-методичному семінарі

«Психолого-педагогічний супровід розвитку позитивного образу Я-дитина»,

який відбудеться 14 грудня 2017 р. в м. Умань.

Назва доповіді
Прізвище, ім’я, по-батькові(повністю)

Повна адреса учасника

семінару

Повна назва ВНЗ /установи/

організації учасника семінару

Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний –

обов’язково)

E-mail
Факс

Планую (потрібне підкреслити):

  • виступ з доповіддю
  • взяти участь як слухач
  • взяти участь заочно

 

Дата                                                                                                                                           Підпис