Семінар 16.02.2017

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ

 

ПРОГРАМА

 

РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

 

«Розвиток творчого, морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії»

 

16 ЛЮТОГО 2017 року

 

м. Умань

 

Шановні колеги!

Члени кафедри спеціальної освіти

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

вітають учасників

РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

 

«Розвиток творчого, морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії»

Тематичні напрями:

– Творчий розвиток морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії;

– Підготовка майбутніх вихователів до розвитку творчих здібностей дітей засобами піскової терапії ;

–  Майстер-клас з піскової терапії.

Регламент роботи семінару

10.30 – 11.00     Зустріч учасників семінару (фойє навчального корпусу №3).

11.00 – 11.15       Ознайомлення учасників семінару з останніми науково- практичними                                                      здобутками членів кафедри спеціальної освіти. Презентація наукових праць                                            членів кафедри (аудиторія 201).

11.15 – 12.30      Робота семінару (аудиторія 201).

12.30 – 13.30      Перерва (брейк-кава) (аудиторія 321).

13.30 – 15.00      Майстер-клас «Техніки піскової терапії у роботі з дітьми» (аудиторія 201).

Регламент: Доповідь – до 10 хв.

Відповідь на запитання та обговорення – до 5 хв.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРУ

Демченко

Ірина

Іванівна

– доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної    освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бабій 

Інна

Володимирівна

– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дичок

Таїсія

Петрівна

-заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Чередник

Анна

Анатоліївна

– заступник декана з наукової роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ВИСТУПАЮЧІ

Використання пісочної терапії у психотерапевтичній роботі.

Пʼясецька Н. А. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Творчий розвиток дітей із загальним недорозвитком мовлення за допомогою пісочної анімації.

Дичок Т. П. заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розвиток дрібної моторики засобами піскової терапії у дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення.

Чередник А. А. – заступник декана з наукової роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Піскова терапія як засіб розвитку дитячої дизайнерської діяльності дітей дошкільного віку.

Бутенко О. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Піскова терапія як засіб формування екологічної культури дошкільників.

Поліщук М. В. – студентка 2-22 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання піскової терапії у формуванні позитивних взаємин між однолітками.

Семчук С. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Творчий розвиток дітей за допомогою піскової терапії.

Чухрій І. – студентка ІV курсу, 44 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 

 

Секція №1

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОРАЛЬНОГО, ЕМОЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ

аудиторія 201

Модератори:

Чепка Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бегас Людмила Дмитрівна – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ДОПОВІДІ:

Особливості розвитку художньо-есетичних здібностей дітей дошкільного віку методом сендплей.

Авраменко О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Особливості організації занять з образотворчого мистецтва для дітей із затримкою психофізичного розвитку.

Бабій І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Виховання естетичного смаку в учнів з особливими освітніми потребами засобами художньої літературної творчості.

Бевзюк М. С. – аспірант кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Вплив пісочної терапії на розвиток дітей, які мають психофізичні порушення.

Бегас Л. Д. – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання ігротерапії для розвитку уваги дітей дошкільного віку.

Боделан Ю. В. – студентка факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Піскова терапія як засіб розвитку дитячої дизайнерської діяльності дітей дошкільного віку.

Бутенко О. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання ігор з піском для розвитку фантазії у дітей.

Вознюк Н. Д. завідувач Центру розвитку дітей Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Психолого-педагогічний аспект проблеми творчого самовиреження дошкільників засобами пісочної терапії.

Гаврилюк С. М. доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Піскова терапія як засіб формування екологічної культури дошкільників.

Голуб В. М. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Поліщук М. В. – студентка 2-22 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Роль піскової терапії в роботі з дітьми-аутистами.

Голуб Н. П. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування обдарованості дошкільників засобами пісочної терапії.

Гром А. І. – практичний психолог дошкільного навчального закладу №31 «Чебурашка», м. Умань.

Особливості використання технологій креатотерапії в корекційній роботі дефектолога.

Демченко І. І. – декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Творчийрозвиток дітей із загальним недорозвитком мовлення за допомогою піскової анімації.

Дичок Т. П. заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання методу «Сендплей» для розумового розвитку дітей дошкільного віку.

Єнгаличева І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Пісочна терапія як ефективний засіб розвитку творчих здібностей дітей.

Залізняк А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Казкотерапія як засіб психічного розвитку.

Іванова Т. П. – студентка факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розвиток мовленнєво-творчої діяльності старших дошкільників засобами піскової терапії.

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування просоціальної поведінки дітей дошкільного віку, використовуючи ігри з піском

Корінна Г. О. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Значення казкотерапії в роботі з дошкільниками.

Кушнір В. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Загадки піскотерапії.

Нестерук Н В. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Пісочна терапія як творче самовираження дітей дошкільного віку.

Попиченко Н. О. – студентка V курсу, 54 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного

Особливості розвитку емоційної сфери старших дошкільників засобами піскової терапії.

Попиченко С. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної світи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання пісочної терапії у психотерапевтичній роботі.

П’ясецька Н. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Вплив ігор з піском на формування творчих здібностей дітей 3-тього року життя.

Руда А. М. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Використання піскової терапії у формуванні позитивних взаємин між однолітками.

Семчук С. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання різних видів арт-терапії з формування позитивної самооцінки дошкільників (на прикладі піскової терапії).

Скрипник Н. І. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Фототерапія як засіб гармонізації психічного розвитку дитини дошкільного віку.

Суворова А. Ю. – аспірант кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Гендерне виховання старших дошкільників засобами казкотерапії.

Федоренко І. – студентка факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сімейна психотерапія засобами ігрової психотехніки.

Чепка О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Фізична реабілітація дітей дошкільного віку засобами піскової терапії.

Чередник А. А. – заступник декана з наукової роботи, викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Творчий розвиток дітей за допомогою піскової терапії.

Чухрій І. Б. – студентка ІV курсу, 44 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування гармонійно налаштованої особистості дитини як засіб попередження різних видів залежності.

Швидка С. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
 

 

Секція №2

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ

ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ

аудиторія 323

Модератори:

Малишевська Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Лемещук Марина Анатоліївна – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ДОПОВІДІ:

Корекційно-педагогічна робота дефектолога засобами естетотерапії

Білан В. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освціти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Специфічні психологічні особливості використання пісочної терапії з дітьми молодшого шкільного віку для діагностики деструктивних явищ у міжособистісних стосунках з однолітками.

Дичок Н. П. – студентка ІV курсу, 43 групи факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Герої Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Розвиток творчої уяви дітей засобами пісочної терапії.

Дудник Н. А. – завідувач дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Використання пісочної терапії в процесі формування навичок здоровʼя у дітей дошкільного віку.

Дука Т. М. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання піскової терапії з дітьми з неблагополучних сімей.

Журавко Т. В. – студентка IV курсу, 42 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Корекція пізнавального розвитку молодших школярів засобами зображувальної терапії.

Калиновська І. С. – заступник декана з профорієнтаційної роботи,. викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування статевої поведінки дітей дошкільного віку методом «Сендплей».

Карнаух Л. П. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування всебічно розвиненої дитини методами пісочної терапії.

Квашук Л. І. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Робота з батьками у напрямі розвитку емоційного потенціалу дітей раннього віку за допомогою піскової терапії.

Кривда В. С. – викладач кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Подолання загального недорозвинення мовлення старших дошкільників за допомогою піскової терапії.

Лемещук М. А. – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Соціальне виховання дошкільників з мовленнєвими порушеннями засобами естетотерапії.

Малишевська І. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дікусар М. І. – студентка V курсу, 54 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Корекція психічного здоровʼя дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами природотерапії.

Малишевська І. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Карауш Н. І. – студентка ІV курсу, 42 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Поради вихователям щодо використання ігор з піском для дітей дошкільного віку.

Міщенко Л. Ю. вихователь-методист дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Особливості педагогічного супроводу фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку у процесі піскової терапії.

Поліщук О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений майстер народної творчості України.

Піскова терапія як засіб адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу.

Суворова В. В. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування.

Супрун М. О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Підготовка майбутніх фахівців до розвитку мовлення дошкільників-логопатів у процесі ігор з піском.

Цимбал-Слатвінська С. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Інноваційні технології корекції мовлення дошкільників з особливими потребами в інклюзивному середовищі.

Черніченко Л. А. – аспірант кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Піскотерапія як ефективний метод розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Шклярук О. В. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 «Золота рибка», м. Умань.

Особливості використання арт-терапії в роботі психолога-консультатна.

Шпильова М. О. – викладач Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Шевченка