Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

Іщенко Людмила Валентинівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 


Склад кафедри:

 

Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор

Детальніше

 

 

 

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, секретар кафедри.

Детальніше

 

 

 

 

Корінна Ганна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше

 

 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше

 

 

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна – викладач

Детальніше

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "АндрющенкоТетянаКостянтинівна"

 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, викладач

 

 

 

Журавко Тетяна Валеріївна – лаборант

Детальніше

 

 

 

 

Війтенко Ірина Федорівна – лаборант

Детальніше

 

 


Кафедра теорії та методик дошкільної освіти заснована у 2003 році. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем виховання і навчання дитини, втілення здобутих сучасних знань в інноваційні технології розвитку особистості дошкільника. У 2016 році пройшовши реформацію отримала назву: “Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти”.

 

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.
 2. Актуальні проблеми сучасного дитинства.
 3. Гендерна педагогіка і психологія.
 4. Диференціальна психологія.
 5. Етнопсихологія.
 6. Інноваційні технології дошкільної освіти.
 7. Історія психології.
 8. Кризова психологія.
 9. Література для дошкільників з практикумом виразного читання.
 10. Методика ознайомлення дітей з природою.
 11. Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
 12.  Методика роботи практичного психолога.
 13.  Навчання і виховання в різновікових групах.
 14.  Наукові гендерні студії.
 15.  Новітні  здоровʼязбережувальні  технології в спецзакладах
 16. Ознайомлення дітей з природним довкіллям.
 17.  Організація і керівництво дошкільною освітою.
 18. Основи патопсихології.
 19. Основи психологічної експертизи в освіті.
 20. Педагогіка загальна.
 21. Порівняльна психологія.
 22.  Психолінгвістика.
 23.  Психологічна служба в закладах освіти.
 24. Психологія девіантної поведінки.
 25.  Психологія загальна.
 26. Психологія особистості.
 27.  Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей.
 28. Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації дошкільників.
 29. Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.
 30. Психопатологія та новітні  здоровʼязбережувальні  технології в спецзакладах.
 31. Психопатологія.
 32.  Соціальна логопсихологія.
 33.  Соціальна педагогіка.
 34.  Соціальна психологія.
 35.  Соціально-педагогічний супровід сімʼї.
 36.  Спеціальна дошкільна педагогіка зі спецметодиками дошкільного виховання .
 37.  Спеціальна дошкільна педагогіка.
 38. Спецметодика дошкільного виховання.
 39. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.
 40. Статево-рольова соціалізація.
 41. Теоретико-методичні засади гендерної соціалізації дошкільників.
 42.  Теорія та методика музичного виховання.
 43.  Технології виховної роботи з дошкільниками.

 

Наукова робота кафедри

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами. На кафедрі плідно працює наукова школа “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві”, заснована у 2004 році.

На кафедрі діє наукова лабораторія “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті” створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей “Перші спроби пошуку в науковому просторі”, студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри є членами регіонального Центру інноваційних технологій в дошкільній освіті.

В межах реалізації програми “Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчання закладу та сім’ї” здійснюється співпраця з провідними вузами України та зарубіжжя. Метою такої діяльності є обмін досвідом наукових досліджень та організації науково-практичної діяльності з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини.

На кафедрі плідно діють наукові гуртки, у роботі яких задіяні студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Виховна робота на кафедрі спрямована на формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості, а також випереджальної підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих кадрів.

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 319
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua