Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти

 • Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, керівник лабораторії “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті”,  завідувач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти.

Коло наукових інтересів:

 • соціалізація дітей дошкільного віку; дитинство як соціально-педагогічний феномен;
 • педагогічні засадифункціонування НВК “ДНЗ-школа”.

Захистила докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві.” Член спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 5 монографій. Підготувала 6 кандидатів наук, здійснює наукове керівництво докторантами, аспірантами, здобувачами.

Склад кафедри:

 

Оржеховська Валентина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор

 

 

 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор

 

 

Чудаєва Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент

 

 

 

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна за організацію практик студентів на кафедрі. Працює над проблемою: «Організація педагогічного процесу в різновіковій групі».

 

 

Мельникова Ольга Миколіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

Семчук Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, секретар кафедри. Працює над проблемою: “Сучасні тенденції реалізації оздоровчої функції фізичного виховання дітей дошкільного віку”.

 

 

Корінна Ганна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

 

 

 

 

Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

 

 

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна – викладач. Працює над проблемою: “Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку”.

 

 

 

 

Семчук Богдан Іванович – викладач

 

 

 

 

Журавко Тетяна – лаборант

 

 

 

ІващукОльга Вікторівна– лаборант


Кафедра теорії та методик дошкільної освіти заснована у 2003 році. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем виховання і навчання дитини, втілення здобутих сучасних знань в інноваційні технології розвитку особистості дошкільника. У 2016 році пройшовши реформацію отримала назву: “Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти”.

dsc_3672

 
Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін:

 1. Актуальні проблеми сучасних досліджень дошкільної педагогіки.
 2. Актуальні проблеми сучасного дитинства.
 3. Дидактика інклюзивної освіти.
 4. Етнопсихологія.
 5. Інклюзивна освіта.
 6. Інклюзивна педагогіка.
 7. Інноваційні технології в освіті.
 8. Інноваційні технології дошкільної освіти.
 9. ІК технології в галузі.
 10.  ІК технології в галузі «Освіта».
 11.  Історія психології.
 12.  Комп’ютерні технології в роботі з дітьми.
 13. Література для дошкільників з практикумом виразного читання.
 14.  Методика навчання дітей іноземної мови.
 15.  Методика ознайомлення дітей з природою.
 16.  Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
 17.  Методика роботи практичного психолога.
 18.  Методологічні та теоретичні проблеми психології.
 19.  Методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади.
 20.  Навчання і виховання в різновікових групах.
 21.  Наукові гендерні студії.
 22.  Новітні здоровʼязберігаючі  технології в спеціальних закладах.
 23.  Ознайомлення дітей з природним довкіллям.
 24.  Організація і керівництво дошкільною освітою.
 25.  Організація психологічної служби в спеціальних установах.
 26.  Основи групової психокорекції.
 27.  Основи інклюзивної освіти.
 28.  Основи інклюзивної педагогіки.
 29.  Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою.
 30.  Основи психокорекції.
 31. Основи соціалізації дітей з особливими потребами.
 32.  Педагогіка дітей раннього віку.
 33.  Педагогічна та вікова логопсихологія.
 34.  Педагогіка дошкільна.
 35.  Педагогіка загальна.
 36.  Педагогічна логопсихологія.
 37.  Порівняльна педагогіка.
 38.  Практикум з психокорекції.
 39.  Професійна діяльність асистента  вчителя  в інклюзивному класі.
 40.  Превентивна педагогіка.
 41.  Психіатрія та наркологія.
 42.  Психолінгвістика.
 43.  Психологічна служба в системі освіти.
 44.  Психологія вікова.
 45.  Психологія девіантної поведінки.
 46.  Психологія загальна.
 47.  Психологія спілкування.
 48.  Психологія дитячої творчості.
 49.  Психологія творчості.
 50.  Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади.
 51.   Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.
 52.  Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей.
 53.  Соціальна логопсихологія.
 54.  Соціальна педагогіка.
 55.  Соціальна психологія.
 56.  Соціально-педагогічний супровід сімʼї.
 57.  Спеціальна дошкільна педагогіка зі спецметодиками дошкільної освіти.
 58.  Спеціальна дошкільна педагогіка.
 59.  Спеціальна корекційна педагогіка раннього дитинства.
 60.  Спеціальна методика математики з основами  математики.
 61. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень.
 62.  Спецметодика математики з основами математики.
 63.  Спецметодика дошкільного виховання.
 64.  Спецметодика математики.
 65.  Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.
 66.  Теорія та методика музичного виховання.
 67.  Технології виховної роботи з дошкільниками.

 

Наукова робота кафедри

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами. На кафедрі плідно працює наукова школа професора І.П. Рогальської-Яблонської “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві”, заснована у 2004 році.

На кафедрі діє наукова лабораторія “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті” (керівник – док. пед. наук, проф.  І.П. Рогальська-Яблонська ) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей “Перші спроби пошуку в науковому просторі”, студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри є членами регіонального Центру інноваційних технологій в дошкільній освіті.

В межах реалізації програми “Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчання закладу та сім’ї” здійснюється співпраця з провідними вузами України та зарубіжжя. Метою такої діяльності є обмін досвідом наукових досліджень та організації науково-практичної діяльності з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини.

На кафедрі плідно діють наукові гуртки, у роботі яких задіяні студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Виховна робота на кафедрі спрямована на формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості, а також випереджальної підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих кадрів.

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 322
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-tmdo@mail.ru