Про факультет

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

     Факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету є регіональним центром підготовки педагогічних кадрів для національної системи освіти України, який був створений у 1992 році .

          Навчання студентів здійснюється за спеціальностями: спеціальна освіта та дошкільна освіта у поєднанні зі спеціалізаціями: психологія, спеціальна освіта, спеціальна психологія, фізична реабілітація, початкова освіта. Діють денна та заочна форми навчання.

Сьогодні факультет об’єднує 3 кафедри:

  • дошкільної освіти;
  • спеціальної освіти;
  • психології та педагогіки розвитку дитини.

Серед викладачів кафедр переважну більшість складають випускники факультету, також наші фахівці працюють головними спеціалістами відділів освіти, очолюють дошкільні заклади, НВК, психологічну службу різних закладів освіти, тощо.

З майбутніми фахівцями працює висококваліфікований, згуртований педагогічний колектив, в якому працюють академік, 9 професорів, 20 кандидатів наук, доцентів, а також молоді викладачі. Вони беруть участь у підготовці підручників, посібників, методичних розробок для студентів та вихователів дошкільних закладів. Творчим здобутком колективу є Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини, монографії, авторські програми. Щороку видається студентський науковий збірник «Перші кроки до науки», де студенти мають можливість друкувати результати власного пошуку.

Значними науковими здобутками славиться  школа професора, дійсного члена АПН України Кузя В.Г., в якій навчаються докторанти, аспіранти, магістранти, студенти.

На факультеті функціонують науково-дослідницькі лабораторії:

  • «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПНУ Кузь В.Г.),
  • «Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті»,
  • Інклюзивна педагогіка (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Демченко І.І.),
  • Центр розвитку дитини “Дивосвіт” (керівник: методист Вознюк Н.Д.)

На базі лабораторій студенти мають можливість займатися науково-дослідною роботою.

Сьогодні для студентів створені гарні умови для навчання й відпочинку. Факультет має міцну сучасну матеріально-навчальну базу, спеціалізовані аудиторії і кабінети, діє інформаційно-методичний центр, де зосереджені найновіші наукові, методичні, періодичні видання у галузі дошкільної освіти. До послуг студентів – бібліотека, читальні зали, спортивний комплекс, гуртожитки, комп’ютерний клас.

Факультет дошкільної та спеціальної освіти – центр вивчення, впровадження та пропаганди національної культури. Під керівництвом майстра декоративного розпису Олени Поліщук працює майстерня українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Традиційними стали виставки творчого доробку студентів у художніх музеях міст Умані, Черкас, в Українському домі.

Згуртований творчий колектив викладачів та студентів впевнено дивиться в майбутнє, адже має великий досвід у формуванні високопрофесійних дошкільних педагогів Європейського рівня.