Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

Іщенко Людмила Валентинівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 

 


Склад кафедри:

 

 

Бутенко Ольга Григорівна – кандитат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

 

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

 

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар кафедри.

Детальніше Google  Академія

 

 


 

 

 

 

Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "АндрющенкоТетянаКостянтинівна"

 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

 

 

Журавко Тетяна Валеріївна – лаборант, викладач

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 


Коротка довідка про кафедру

 

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти заснована у 2003 році. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем виховання і навчання дитини, втілення здобутих сучасних знань в інноваційні технології розвитку особистості дошкільника. У 2017 році пройшовши реформацію отримала назву: “Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини “.

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Адаптивне фізичне виховання.
 2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.
 3. Актуальні проблеми сучасного дитинства.
 4. Гендерна педагогіка і психологія.
 5. Диференціальна психологія.
 6. Дошкільна лінгводидактика.
 7. Екокультура особистості.
 8. Етнопсихологія.
 9. Інноваційні технології дошкільної освіти.
 10.  Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками.
 11.  Інноваційні технології початкової освіти.
 12.  Історія дошкільної психології та педагогіки.
 13.  Історія психології.
 14.  Кризова психологія.
 15.  Література для дошкільників з практикумом виразного читання. 
 16.  Методика навчання дітей іноземної мови.
 17.  Методика навчання іноземної мови у початковій школі.
 18.  Методика навчання освітньої галузі «Математика». 
 19.  Методика навчання письма.
 20.  Методика навчання української мови, літературного читання та письма.
 21.  Методика ознайомлення дітей з природою.  
 22.  Методика роботи практичного психолога.
 23.  Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 24.  Моніторинг якості дошкільної освіти.
 25.  Навчання дітей дошкільного віку елементам математики.
 26.  Навчання і виховання в різновікових групах.
 27.  Ознайомлення дітей з природним довкіллям.
 28.  Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
 29.  Організація і керівництво дошкільною освітою.
 30.  Основи загальної та дитячої психології.
 31.  Основи загальної та дошкільної педагогіки.
 32.  Основи педагогічної творчості та музичного виховання. 
 33.  Основи теорії гендерного виховання дітей.
 34.  Педагогіка дітей раннього віку.
 35.  Педагогіка загальна.
 36.  Педагогічні технології дошкільної освіти.
 37.  Порівняльна психологія.
 38.  Превентивна педагогіка.
 39.  Психолінгвістика.
 40.  Психологічна служба в закладах освіти.
 41.  Психологія девіантної поведінки.
 42.  Психологія загальна.
 43.  Психологія конфлікту.
 44.  Психологія особистості.
 45.  Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей.
 46.  Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості.
 47.  Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.  
 48.  Розвиток емоційної сфери особистості.
 49.  Соціальна педагогіка.
 50.  Соціальна психологія.
 51.  Соціально-педагогічний супровід сім’ї.
 52.  Соціально-психологічна безпека дітей.
 53.  Спеціальна дошкільна педагогіка.
 54.  Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.
 55.  Теорія і методика адаптивного фізичного виховання.
 56.  Теорія і методика виховання дітей з/без особливих потреб. 
 57.  Теорія і технологія галузі «Математика».
 58.  Теорія і технологія галузі «Мова і література».
 59.  Теорія і технологія галузі «Природознавства».
 60.  Теорія та методика музичного виховання.
 61.  Теорія та методика ознайомлення дітей з природним та суспільним довкіллям.
 62.  Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.
 63.  Технології STEM-освіти.
 64.  Технології фахових методик початкової освіти.
 65.  Фізична культура з методикою викладання.

Наукова робота кафедри

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами. На кафедрі плідно працює наукова школа “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві”, заснована у 2004 році.

На кафедрі діє наукова лабораторія “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті” створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей “Перші спроби пошуку в науковому просторі”, студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри є членами регіонального Центру інноваційних технологій в дошкільній освіті.

В межах реалізації програми “Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчання закладу та сім’ї” здійснюється співпраця з провідними вузами України та зарубіжжя. Метою такої діяльності є обмін досвідом наукових досліджень та організації науково-практичної діяльності з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини.

На кафедрі плідно діють наукові гуртки, у роботі яких задіяні студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Виховна робота на кафедрі спрямована на формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості, а також випереджальної підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих кадрів.

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 319
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua