Перелік програм кваліфікаційних іспитів

Інструктивні матеріали щодо організації проведення_випускної атестації у системі дистанційного навчання Moodle2

Інструктивні матеріали_щодо організації_захисту випускних кваліфікаційних робіт 2

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС молодший бакалавр (групи 21,21з)

Програма випускного екзамену Фахові методики початкової освіти Денна, Заочна 412, 432, 412з, 432з, 422з групи

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Денна 431, 432, 433 групи

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Заочна 421з, 412з, 413з, 423з, 431з, 432з, 433з групи

Програма комплексного кваліфікаційного іспити з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Денна 411, 412, 413 групи

Програма випускного екзамену Психологія Денна, Заочна 413, 433, 413з, 423з, 433з групи

Програма випускного екзамену ОС бакалавр (групи 414, 424, 434, 414з, 434з)

Програма випускного екзамену ОС бакалавр (групи 415, 425, 435, 415з, 435)

Програма випускного екзамену ОС бакалавр (групи 411, 431, 411з, 421з, 431з, 431аз)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС бакалавр (групи 434, 435, 434з, 435з)

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту ОС бакалавр (групи 414, 415, 424, 425, 414з, 415з)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС магістр (група 614)

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр (610з, 610аз)

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр, 2021 (610з, 610аз) (оновлений варіант)

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Початкова освіта

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Психологія

Програма випускного екзамену ОС магістр із спеціалізіції Логопедія (601)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС магістр з «Сучасних технологій логопедичної та реабілітаційної роботи» (604)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС молодший бакалавр  016 Спеціальна освіта (24, 24з, 24аз групи)

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (Заочна форма навчання)