План роботи ради молодих науковців факультету

ПЛАН РОБОТИ

РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

НА 2019/2020 н.р.

з/п

Зміст роботи Термін виконання

Відповідальні

 

1. Затвердження складу ради молодих науковців та затвердження плану роботи по факультету

Вересень

2019 р.

Заступник декана з наукової роботи

Чередник А. А.

2. Участь та практична допомога в організації науково-практичних конференцій та інших науково-практичних заходів, що проводяться на базі факультету Протягом року

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

3. Прийняття участі в організації та проведенні РМН УДПУ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців

Травень

2020 р.

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

4. Внесення пропозицій до розробки рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються діяльності та стимулювання молодих вчених Протягом року

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

5. Участь в конкурсі «Кращий молодий науковець УДПУ»

квітень-травень

2020 р.

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

6. Участь у заходах присвячених Дню науки

травень

2020 р.

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

7. Інформування молодих науковців та аспірантів факультету про можливості участі у наукових заходах, що плануються у наукових установах України та за кордоном Протягом року

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

8. Активація участі молодих науковців факультету в зарубіжних та вітчизняних наукових конкурсах, програмах тощо. Протягом року

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

9. Залучення молодих науковців факультету до опублікування наукових досліджень у вигляді статей в наукових журналах, що входять в міжнародні бази даних Scopus, Web of Science, Copernicus та ін. Протягом року

члени ради

Хрипун Д. М.

Воєдило О. В.

 

Голова РМН факультету дошкільної та спеціальної освіти                       Д. М. Хрипун