Про факультет

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

     Факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету є регіональним центром підготовки педагогічних кадрів для національної системи освіти України, який був створений у 1992 році .

           Ідея створення дошкільного факультету в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини належала непересічній особистості, талановитому організатору, визнаному науковцю і мудрому наставнику – ректорові інституту Володимиру Григоровичу Кузю.

З його ініціативи 1 вересня 1992 року розпочали навчання студенти, об’єднані в дві групи, з випускників  педагогічних училищ і загальноосвітніх шкіл.

          Навчання студентів здійснюється за спеціальностями: спеціальна освіта та дошкільна освіта у поєднанні зі спеціалізаціями: психологія, спеціальна освіта, спеціальна психологія, фізична реабілітація, початкова освіта. Діють денна та заочна форми навчання.

         Сьогодні структурний підрозділ університету об’єднує три кафедри:

  • дошкільної освіти;
  • спеціальної освіти;
  • психології та педагогіки розвитку дитини.

      Серед викладачів кафедр переважну більшість складають випускники факультету, також наші фахівці працюють головними спеціалістами відділів освіти, очолюють дошкільні заклади, НВК, психологічну службу різних закладів освіти, тощо.

     З майбутніми фахівцями працює висококваліфікований, згуртований педагогічний колектив, в якому працюють академік, 9 професорів, 20 кандидатів наук, доцентів, а також молоді викладачі. Вони беруть участь у підготовці підручників, посібників, методичних розробок для студентів та вихователів дошкільних закладів. Творчим здобутком колективу є Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини, монографії, авторські програми. Щороку видається студентський науковий збірник «Перші кроки до науки», де студенти мають можливість друкувати результати власного пошуку.

        На факультеті функціонують науково-дослідницькі лабораторії:

  • «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Кушнір В. М.),
  • «Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Іщенко Л. В.),
  • Інклюзивна педагогіка (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Демченко І.І.),
  • Центр розвитку дитини “Дивосвіт” (керівник: методист Вознюк Н.Д.),
  • Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Демченко І.І.).

У науково-дослідних лабораторіях студенти мають можливість займатися власними науковими пошуками під час написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. За результатами їхніх досліджень видається збірник студентських наукових праць «Перші спроби пошуку в науковому просторі».

      Сьогодні для студентів створені гарні умови для навчання й відпочинку. Факультет має міцну сучасну матеріально-навчальну базу, спеціалізовані аудиторії і кабінети, діє інформаційно-методичний центр, де зосереджені найновіші наукові, методичні, періодичні видання у галузі дошкільної освіти. До послуг студентів – бібліотека, читальні зали, спортивний комплекс, гуртожитки, комп’ютерний клас.

       Факультет дошкільної та спеціальної освіти – центр вивчення, впровадження та пропаганди національної культури. Під керівництвом майстра декоративного розпису Олени Поліщук працює майстерня українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Традиційними стали виставки творчого доробку студентів у художніх музеях міст Умані, Черкас, в Українському домі.

      Згуртований творчий колектив викладачів та студентів впевнено дивиться в майбутнє, адже має великий досвід у формуванні високопрофесійних дошкільних педагогів Європейського рівня.